Back

Previous Teams

2022 - 2023

Lakshya Srivastava

President

Utkarsh Kumar Singh

Joint President

Ayush Acharya

Vice President

Vivek Pattanayak

Vice President

Dhrub Kumar

Director

Satyam Mishra

Director

Vatsalya Goswami

Director

Hardik Gupta

General Secretary

Shubhankar Dubey

General Secretary

Lalit Mangal

Joint Secretary

Vishal Agrawal

Joint Secretary

Parthiv Sarkar

Webmaster

Lokesh Sharma

Webmaster

Aryan Jamuar

Treasurer

Chandrachud Shrivastava

Joint Treasurer

Samyak Jain

Event Head

Bund Agarwal

Event Head

Siddarth Banerjee

Tech Lead

Sonu Deo

Tech Lead

Shivam Kumar

Tech Lead

Ravish Raj Tiwary

Tech Lead

Priyanka Choudhary

Tech Lead

Riya Singh

Design Head

Sayan Maiti

Senior Executive member

Aditya Raj Choudhary

Senior Executive member

2021 - 2022

Tanmay Sinha

President

Vaibhav Raj Singh

Vice President

Swapnil Ghosh

Vice President

Aryan Khandelwal

Vice President

Krishna Pratap Singh

Director

Vibhu Bhatia

Director

Gaurav Bhagchandani

General Secretary

Vivek Pattanayak

General Secretary

Satyam Mishra

Joint Secretary

Sayan Maiti

Joint Secretary

Ayush Acharya

Webmaster

Lakshya Srivastava

Webmaster

Utkarsh Kumar Singh

Treasurer

Rohan

Event Head

Shubham Agarwal

Event Head

Dhrub Kumar

Tech Lead

Kapil Kungwani

Tech Lead

Kartik Agarwal

Tech Lead

Shaswat Pandey

Tech Lead

Swati Priya

Tech Lead

Vatsalya Goswami

Tech Lead

Aditya Raj Choudhary

Public Relations Coordinator

Kushal Srivastava

Senior Executive member

Rahul Harlalka

Senior Executive member

2020 - 2021

Gyan Prakash Karn

President

Abhishek Aryan

Vice President

Ankit Gupta

Vice-President

Jasbinder Singh Loomba

Director

Archit Gupta

Sr. Executive Member

Amit Kumar Tiwary

Sr. Executive Member

Vaibhav Raj Singh

General Secretary

Rashi Gupta

General Secretary

Swapnil Ghosh

Joint Secretary

Aryan Khandelwal

Joint Secretary

Nehal Srivastava

Webmaster

Soumyajit Behera

Web Master

Krishna Pratap Singh

Treasurer

Shubhangi

Event Head

Sajal Shraddha

Event Head

Saksham Arora

Tech Lead

Kushal Srivastava

Tech Lead

Abhay Charan Patro

Technical Lead

Rahul Harlalka

Tech Lead

Tanmay Sinha

Technical Lead

Atulya Arya

Public Relations Coordinator

Ritikesh Raj

Public Relations Coordinator

Rohan Nishant

Public Relations Coordinator

Ayush Shah

Executive Body member

Rishav Raj

Executive Member

Tanweerul Haque

Executive Body Member